Strona Główna

                     

III Niedziela wielkanocna (15 kwietnia 2018)
Czytania: Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a
Ewangelia: Łk 24,35-48▼

Trzecia niedziela wielkanocna przenosi dzisiaj słuchaczy Ewangelii w dwa miejsca. Pierwszym miejscem jest Emaus, które powraca w opowiadaniu uczniów. Drugie miejsce to przestrzeń, w której uczniowie spotykają zmartwychwstałego Pana.

Dwie rzeczy, które można dzisiaj w sposób szczególny zaakcentować: opowieść o spotkaniu w Emaus oraz spotkanie ze zmartwychwstałym. Nasza wiara dzisiaj opiera się właśnie na tych dwóch filarach. Z jednej strony znamy Pana, ponieważ ktoś nam o Nim opowiedział, ktoś spotkał Go wcześniej. To spotkanie dzisiaj nie polega do podążaniu razem z Chrystusem do wsi zwanej Emaus, lecz na odczytywaniu świadectw Jego obecności w Kościele. Z drugiej strony – spotkanie z samym Panem w Jego Kościele, w sakramentach i innych ludziach. Oczywiście wszystkie te obecności są różne i nieporównywalne. Jednakże możemy mieć pewność, że ilekroć sięgamy po sakramenty, ilekroć gromadzimy się jako Kościół, to Jezus Chrystus jest tam obecny. Obecny z ranami, ale zmartwychwstały.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».