Strona Główna

REKOLEKCJE ADWENTOWE

PARAFIA ŚW. BARBARY W CHROSTKOWIE

2, 3 i 4 GRUDNIA 2018R.

NIEDZIELA ( 02 .12 )

GODZ. 8:00 – MSZA ŚW Z UDZIAŁEM DOROSŁYCH

GODZ. 10:00 – MSZA ŚW Z UDZIAŁEM DOROSŁYCH

GODZ. 12:00 – MSZA ŚW Z UDZIAŁEM DOROSŁYCH

( po Mszy Św spotkanie z kandydatami do Bierzmowania)

 

PONIEDZIAŁEK ( 03.12 )

Godz. 9:00  – Msza Św.  z udziałem dzieci i młodzieży. Spowiedź.

Godz. 11:00 – Msza Św. dla dorosłych z nauką ogólną

Godz. 17:00 – Msza Św. dla dorosłych z nauką ogólną

WTOREK ( 04.12 )

ODPUST ŚW. BARBARY

Godz. 9:00  – Msza Św. dla dorosłych z nauką DLA CHORYCH I STARSZYCH.

Godz. 11:00 – Msza Św. z udziałem  dzieci i młodzieży.

 

SUMA ODPUSTOWA

Godz. 17:00 – Msza Św. dla dorosłych z nauka ogólną

Spowiedź w   poniedziałek i wtorek  przed i w trakcie  Mszy Św.

 

Rekolekcje prowadzi: Ks Piotr Dykowski.

 

Znalezione obrazy dla zapytania adwent Adwent jes okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa cztery niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia.

 

Adwent –  jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: "uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask" Łk 21, 34. Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym Narodzeniem?

Okres adwentu ma dwie części.

Ogólne normy Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r. mówią, że: "Adwent rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego" nr 40.

Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20). W Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej słyszymy: "Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu". Wszystkie proroctwa Starego Testamentu zapowiadają więc przyjście Mesjasza. Spełnia się oczekiwanie Ludu Wybranego.

 

Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 16 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego testamentu; Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki" (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: "abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych". Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko – o ileż wywyższył godność człowieka!

 

Obecnie cały czas trwania Kościoła można nazwać nieustannym "Adwentem"; oczekiwaniem na wypełnienie się czasów. Cały czas pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w oczekiwaniu. Nigdy nie wolno nam przyspać, zagasić lampy naszych sumień. "Bądźcie gotowi"! (Łk 12, 40).

Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było nasze przygotowanie w Adwencie.

 

 

               MSZE  ŚWIĘTE W NIEDZIELE :

* 8:00,10:00,12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          INFORMACJA

"Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Św. Barbary w Chrostkowie umieszczone zostały za zgodą osób , których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa."