15 lat temu zmarł Jan Paweł II

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment. Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Jan Paweł II

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zachęca, aby w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w sposób szczególny złączyć się w modlitwie przez wstawiennictwo papieża w intencji świata, Kościoła, w intencji wszystkich ludzi, którzy zmarli na koronawirusa oraz w intencji wszystkich ludzi, którzy są zarażeni i przebywają w kwarantannie oraz tych, którzy tracą pracę.

Kard. podkreślił, żeby szanując ten smutny, trudny, pełen wyzwań czas, „modlić się poprzez wstawiennictwo św. Jana Pawła II do Pana Boga, by nas ogarnął płaszczem swojego miłosierdzia i miłości oraz przeżywać to wszystko, co nas spadło w związku z epidemią koronawirusa”.

– Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być wielką pomocą dla nas, a równocześnie okazją do tego, żeby w ciszy swojego domu zerknąć do encyklik i do przemówień papieża – powiedział kard. Nycz.

– Mówię z pełną świadomością, że będziemy patrzeć i przeżywać tę rocznicę bez jakiegoś tryumfalizmu w tym znaczeniu, że czas jest taki, że są rzeczy jeszcze ważniejsze w danym momencie, a tymi rzeczami są zdrowie i życie ludzi, miłość bliźniego, pomaganie sobie nawzajem – zaznaczył kard. Nycz.

Zdaniem hierarchy, w tym czasie niesłychanie sprawą ważną jest, żebyśmy „potrafili oddać się modlitwie, refleksji nad sensem tego wszystkiego, co się dzieje, oprócz tego, co czynimy, podporządkowując się zaleceniom obowiązującym w czasie epidemii koronawirusa”.

– W tym czasie z perspektywy modlitwy staje przed nami św. Jan Paweł II, który umiał nas podnosić swoim słowem, kiedy żył w tak trudnych czasach. (…) za jego czasów były przecież wojny –- dodał metropolita warszawski.

Wezwał też, by modlić się do św. Jana Pawła II, „żeby w tym czasie nas natchnął, żeby nas doprowadził do Pana Boga, żeby nam pozwolił pojąć i zrozumieć bez zewnętrznych oznak – spotkań w Warszawie na pl. Piłsudskiego, jak to bywało w latach poprzednich, bez wspólnej modlitwy”. Papież Jan Paweł II

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.

Jan Paweł II kierował Kościołem blisko 27 lat, po tym, jak 16 października 1978 r. konklawe wybrało na papieża, pochodzącego zza żelaznej kurtyny, kardynała Karola Wojtyłę. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej.

Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu. Za znamienną uznaje się jego homilię wypowiedzianą w czerwcu 1979 r., podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wówczas – kraju rządzonego przez komunistów.

Podczas swoich licznych pielgrzymek niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia.

Przez cały pontyfikat papież apelował i z determinacją upominał się o prawa człowieka i pokój na świecie, także podczas wystąpień na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1979 i 1995 r. Jan Paweł II wezwał wówczas narody, by podjęły „ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju”.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie o godz. 21.37.

Już podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II, wierni wołali „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. Beatyfikacji papieża Polaka dokonał w 2011 r. Benedykt XVI, a kanonizacji – 27 kwietnia 2014 r. – papież Franciszek.


źródło: https://www.tvp.info/47386702/15-rocznica-smierci-sw-jana-pawla-ii-modlitwa-w-trudnym-czasie-pandemii-koronawirusa


Możesz również polubić…

Dodaj komentarz