Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna przed i po Mszach świętych.
Gdy kancelaria jest nieczynna : 608 176 690

                                                                                                                                                                                                                                   

Chrostkowo 21
Chrostkowo 87-602

Tel. (54) 287-00-11,

608 176 690

                                   woj. kujawsko-pomorskie

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Ważne informacje i potrzebne dokumenty:

 

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w niedziele podczas Mszy świętej o godz. 12.00. Termin uzgadniają rodzice dziecka z księdzem proboszczem (lub zastępującym go kapłanem).

Dziecko należy zgłosić do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, dostarczając:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza parafią Chrostkowo)
 • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (od ich duszpasterza, jeżeli są z innej parafii)
 • Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)


Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej).

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU


Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:

 • Ustalenie daty ślubu
 • Poinformowanie o wymaganych dokumentach koniecznych do spisania protokółu przedślubnego
 • Ustalenie daty sporządzenia protokółu.

Druga rozmowa z duszpasterzem:

 • Sporządzenie protokółu przedślubnego
 • Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi w parafii narzeczonej i narzeczonego

Trzecia rozmowa z duszpasterzem:

 • Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH

 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z dekanalnych konferencji przedślubnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Świadectwo chrztu oraz bierzmowania (świadectwo chrztu nie może być wystawione wcześniej, niż na trzy miesiące przed dostarczeniem go do kancelarii parafialnej)
 • Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

POGRZEB KATOLICKI

Informacje na temat pogrzebu katolickiego znajdują się w zakładce cmentarz – formalności pogrzebowe.