Historia Parafii

Parafia w Chrostkowie została eregowana pod koniec XIV w. Niestety nie zachował się akt erekcyjny.

Przy końcu XVI w. kościół był mały z obrazem Matki Bożej w głównym ołtarzu. Był on pod wezwaniem św. Katarzyny. Świątynia ta przetrwała prawdopodobnie do końca XVII w. Wówczas to (przed 1694 r.) postawiono nowy kościół, któremu nadano wezwanie Matki Bożej Wniebowziętej i św. Katarzyny. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, koronowany dwiema srebrnymi koronami.

Pod koniec XVIII w. patronką parafii była już św. Barbara.

Po 1781 r. kolator Andrzej Zieliński przystąpił do remontu i rozbudowy kościoła. Dach został pokryty gontem, a do pierwotnej bryły świątyni dobudowano kaplicę oraz przedsionki przy głównym i bocznym wejściu. W 1814 r. wykonano sufit i chór.

Kolejna rozbudowa kościoła miała miejsce pod koniec XIX w., za czasu proboszczowania ks. Anastazego Okręglickiego. W tym czasie powiększono zakrystię i  skarbiec, z którego powstała loża dla kolatorów, rozbudowano przedsionek. Po tej rozbudowie kościół został oszalowany i pomalowany.

Kolejna rozbudowa kościoła rozpoczęła się w 1990 r. Wzmocniono wówczas fundamenty i ściany świątyni oraz dobudowano nawy boczne oraz kruchtę. Od 1993 r. Mikołaj Konczalski z Włocławka (pochodzący z Chrostkowa) wykonał istniejącą do dziś – i uzupełniającą wykonaną wcześniej przez Władysława Drapiewskiego – malaturę wnętrza.

 

W 2009 r. świątynia została wyposażona w centralne ogrzewanie, a w 2011 r. wymienione zostało poszycie całego dachu.