Proboszczowie

Ksiądz mgr Marek Trymers (2013 – …..)

 Urodził się 01.08.1970 w Rypinie. Szkołę Podstawową w Rogowie ukończył w 1985 roku. Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie rozpoczął w 1985 roku a ukończył wraz ze zdanym egzaminem dojrzałosći cztery lata później. W 1989 rozpoczął Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w 1995 przyjął święcenia kapłańskie z rąk jego Ekscelencji Zygmunta Kamińskiego.

  • 1995-1997 Wikariusz w  Parafii Św. Kazimierza w Lucieniu.
  • 1997-2000 Wikariusz w Parafii Św. Wita Modesta i Krescencji w Sierpcu.
  • 2000-2001 Wikariusz w  Parafii św. Anny w Pomiechowie.
  • 2001-2003 Parafia Św. Wojciecha w Płocku ( uzyskał tytuł magistra broniąc pracę z zakresu psychologii klinicznej i odbył studia doktoranckie z zakresu teologii duchowosci na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
  • 2004-2005 Wikariusz Parafi Św. Maksymiliana w Płońsku.
  • 2005-2013 Kapelan i pracownik SpecjalistycznegoSzpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
     

Ksiądz kanonik dr Janusz Filarski (2009 – 2013)

Urodził się 4 stycznia 1960 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Tam ukończył Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące. Egzamin maturalny zdał w 1979 r. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Zakończył je w 1985 r. uzyskując tytuł magistra teologii. 15 czerwca 1985 r. w katedrze płockiej z rąk księdza biskupa Zygmunta Kamińskiego przyjął święcenia kapłańskie.

1985 – 1987 – wikariusz parafii św. Anny w Nowym Mieście k. Płońska.

1987- 1991 – wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku.

1991 – 1993 – wikariusz w parafii św. Idziego w Wyszkowie.

1993 – 1994 – wikariusz w parafii św. Józefa w Ciechanowie i dyrektor ds. programowych Katolickiego Radia Ciechanów.

1994 – 1996 – wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.

1996 – 2003 – notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2003 – 2009 – proboszcz parafii katedralnej św. Zygmunta w Płocku.

 

Ksiądz kanonik mgr Romuald Rudziński (1985 – 2009)

Urodził się 4 lutego 1936 r. w Cichowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerca 1960 r. w Płocku. Po studiach na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał tytuł magistra historii sztuki. Obecnie, jako emeryt, zamieszkuje w Domu Księży Emerytów w Płocku.

 

Ksiądz Teofil Piotr Dąbrowski (1952 – 1985)

Urodził się 27 maja 1912 r. we wsi Moczydła. Tam też, a następnie w Wysokiem Mazowieckiem, uczęszczał do szkoły powszechnej. Gimnazjum im. B. Prusa ukończył w Siedlcach otrzymując w 1935 r. świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Płocku, które przerwała wojna. Studia ukończył w Kielcach, gdzie 13 maja 1943 r. otrzymał z rąk księdza biskupa Czesława Kaczmarka święcenia kapłańskie.

1943 – praca duszpasterska w Kosowie Lackim (u swojego stryja ks. F. Dąbrowskiego) – diecezja podlaska

1943 – 1944 – praca duszpasterska w Komarówce – diecezja podlaska

1944 – praca duszpasterska w Rosorzu – diecezja podlaska

1944 – 1945 – praca duszpasterska w Parczewie – diecezja podlaska

1945 – wikariusz w parafii Obryte – diecezja płocka

1945 – 1946 – wikariusz w parafii Lekowo

1946 – 1947 – wikariusz w parafii Długosiodło

1947 – 1948 – wikariusz w parafii Lubiel

1948 – 1952 – wikariusz w parafii Baboszewo

1952 – 1985 – proboszcz w parafii Chrostkowo

Zmarł 24 stycznia 1985 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.

 

Ksiądz Bronisław Piusiński (1945 – 1952)

 

Ksiądz Julian Józef Biały (1929 – 1941)

 

Urodził się 8 marca 1861 r. w Łuniewie Wielkim. Wykształcenie podstawowe uzyskał w miejscowej szkole podstawowej, a gimnazjalne w Łomży. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zgłosił się do Seminarium Duchownego w Płocku. W czerwcu 1884 przyjął święcenia kapłańskie.

1884 – 1890 – wikariusz w parafii Rzekuń

1890 – 1901 – wikariusz w parafii Wyszogród

1901 – 1902 – proboszcz w parafii Malużyn

1902 – 1911 – proboszcz w parafii Gralewo

1911 – 1924 – proboszcz w parafii Sarbiewo

1924 – 1929 – proboszcz w parafii Sońsk

1929 – 1941 – proboszcz w parafii Chrostkowo

W październiku 1939 r., wraz z księdzem wikarym Adamcem, został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Lipna. Następnego dnia został przewieziony do Torunia i osadzony w forcie VII. Skrajne warunki higieniczne, wilgoć i złe odżywianie spowodowały ciężką chorobę księdza. Ponieważ dłuższy czas nie następowała żadna poprawa w stanie zdrowia, został zwolniony z więzienia.

Po kilku tygodniach powrócił do Chrostkowa. Ponieważ plebania była zajęta przez żandarmerię, zamieszkał na wsi u rodziny Zwolińskich. Zmarł 23 czerwca 1941 r. w szpitalu w Rypinie. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Ponieważ pragnął być pochowany w Chrostkowie, staraniem ks. R. Rudzińskiego, 13 czerwca 1998 r. jego prochy zostały przeniesione na chrostkowski cmentarz parafialny i złożone w krypcie kaplicy cmentarnej.

 

Ksiądz Olszewski (1925 – 1929)

 

Ksiądz kanonik Teodor Mateuszczyk (1920 – 1925)

Urodził się 5 stycznia 1885 r. w Bronowie. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Pułtusku. W 1903 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. 24 czerwca 1909 r., z rąk biskupa A.J. Nowowiejskiego (dziś błogosławionedo) przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Ostrołęce. W 1915 r. wyjechał wraz z uchodźcami do Rosji., gdzie w Białej Cerkwi sprawował funkcję kapelana okręgu kijowskiego. Wrócił do Polski w lipcu 1918 r.

1918 – 1920 – wikariusz w parafii Maków Mazowiecki

1920 – 1925 – proboszcz w parafii Chrostkowo

1925 – 1939 – praboszcz w parafii Radziki

16 sierpnia 1939 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Żałem. 23 października tegoż roku został aresztowany i osadzony w Radzikach, a następnie w Oborach, Grudziądzu i obozie w Stutthofie. 10 kwietnia 1940 r. został przewieziony do obozu w Sachsenhausen, a następnie do Dachau. Tam 18 maja 1942 r. został uśmiercony w komorze gazowej.

 

Ksiądz Józef Janowski (1916 – 1920)

 

Ksiądz Stanisław Krzywkowski (1912 – 1916)

 

Ksiądz Walenty Kafarski (? – 1912)