Administracja cmentarza

Wszelkie sprawy związane z administracją cmentarza (dzierżawa miejsca, wzniesienie nagrobka lub jego modernizacja itp.) proszę załatwiać z księdzem proboszczem.

Ważne! Wymagana jest zgoda administratora cmentarza na jakiekolwiek nasadzenia drzew lub krzewów!

Wkrótce pojawi się więcej informacji dotyczących cmentarza.