CHROSTKOWO – Kościół pw. Świętej Barbary w 3D oraz krótka historia

Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej ma zamknięte trójbocznie prezbiterium, po bokach skarbczyk i zakrystię. Nawa od frontu oraz po bokach ma dobudowane kruchty. Dach budynku zwieńczony jest wieżyczką na sygnaturkę z charakterystycznym hełmem z latarnią. Odwiedzający wnętrze powinni zwrócić uwagę na prospekt organowy, wykonany w 2 połowie XIX wieku. Jeden z ołtarzy bocznych wykonany w XVII wieku, drugi, podobnie jak ambonę w XVIII.

Początki parafii w Chrostkowie giną w mrokach historii, gdyż niestety nie zachował się żaden dokument poświadczający jej erygowanie. Do ostatniej dekady XVII wieku stał tu mały kościółek, którego centralnym obiektem kultu był obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu.

Nowa świątynia powstała w 1694 roku, w kolejnym wieku zmieniono wezwanie parafii ze św. Katarzyny na św. Barbary. Obraz maryjny pozostał w centrum świątyni, został ukoronowany dwiema srebrnymi koronami. XVIII wiek przyniósł remont i rozbudowę świątyni, a na początku XIX wieku dobudowano chór, powiększono zakrystię, skarbiec oraz rozbudowano przedsionek.

Rozbudowana została o kaplicę i kruchty pod koniec XVIII wieku, dzięki staraniom Andrzeja Zielińskiego. W 1814 roku w czasie remontu świątyni zostały wykonane chór i sufit, a także powiększono wówczas kruchtę od frontu i zakrystię. W 1990 roku została przebudowana – dobudowano wówczas dwie nawy boczne, kruchtę oraz wykonano polichromię i witraże. W 1993 roku wzbogacono malaturę wnętrza, która uzupełniła poprzednią. XXI wiek przyniósł natomiast poprawę technologiczną (ogrzewanie), a w jego druga dekada – opiekę konserwatorską nad ołtarzem głównym oraz bocznymi, a także organami i dzwonnicą. W 2011 roku zostało wymienione pokrycie dachowe.

Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej ma zamknięte trójbocznie prezbiterium, po bokach skarbczyk i zakrystię. Nawa od frontu oraz po bokach ma dobudowane kruchty. Dach budynku zwieńczony jest wieżyczką na sygnaturkę z charakterystycznym hełmem z latarnią. Odwiedzający wnętrze powinni zwrócić uwagę na prospekt organowy, wykonany w 2 połowie XIX wieku. Jeden z ołtarzy bocznych wykonany w XVII wieku, drugi, podobnie jak ambonę w XVIII.

Będąc w Chrostkowie warto także odwiedzić inne zabytki znajdujące się w okolicy. We wsi Nietrzeba znajduje się drewniany młyn wodny z 1850 roku, w pobliskim Głęboczku oraz Nowej wsi – dwa spichlerze, a w Janiszewie kaplica murowana z pierwszej połowy XIX wieku oraz wiatrak z 1885 roku.

Nie możemy nie zwrócić uwagi naszych czytelników i czytelniczek na jeszcze jeden skarb tej okolicy. Jest nim obszar zwany Moreną Chrostkowską. To zgrupowanie unikalnych form polodowcowych zwanych drumlinami. Słowo drumlin pochodzi z irlandzkiego i szkockiego słowa „druim” oznaczającego grzbiet. Drumliny na terenie Moreny Chrostkowskiej to niskie owalne wzgórza o podłużnym, asymetrycznym profilu. Są one pozostałością po ruchu mas lądolodu.

Źródło: http://swiatynia3d.pl

Możesz również polubić…