OGŁOSZENIA (IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 MARCA 2020R.)

1. W dalszym ciągu trwa kwarantanna społeczeństwa i obowiązują nas zasady bezpieczeństwa i higieny. Możemy korzystać z dyspensy od obowiązku niedzielnej Mszy św.( zasady zostały podane na stronie internetowej parafii). Możemy jednak gromadzić się w kościele na Mszy św do liczby 50 osób.

MSZE ŚW NIEDZIELNE ORAZ W TYGODNIU SĄ SPRAWOWANE BEZ ZMIAN WEDŁUG ZAMÓWIONYCH INTENCJI PRZEZ RODZINĘ

2.Można nabywać w ramach jałmużny wielkopostnej baranki na stół wielkanocny w cenie 5 zł.

3.Na czas epidemii zostaje wstrzymany kolportaż gazety: „GOŚĆ NIEDZIELNY”.

4.Za tydzień w niedziele zostały odwołane zaplanowane na godz. 14.00 w naszym Kościele „Zamyślenia Wielkopostne” Strażaków Powiatu Lipnowskiego.

5. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to jednocześnie w całym Kościele Dzień Świętości Życia. Msza św wieczorem o godz 17.00

    Zapowiedzi przedślubne zaręczonych będa podawane po ustaniu Epidemii.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące obecnej sytuacji można przeczytać na stronie internetowej parafii: 

parafiachrostkowo.eu

Również na tej stronie o godzinie 6:00, 7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 klikając tutaj znajdziemy internetową relację  ze Mszy św niedzielnej z Jasnej Góry.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz