Ogłoszenia duszpasterskie 07.08.2022 r.

            

 1. Z całego serca zachęcam do modlitwy o ustanie wojny oraz pokój w Ukrainie i na całym świecie.
 2. We wtorek 9 sierpnia ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY.
 3. W środę 10 sierpnia ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA.
 4. Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Mariuszowi Lorenc za udostępnienie dla pielgrzymów budynku szkoły, domu kultury i wiaty, Państwu Dorocie i Ireneuszowi  Meler za ofiarowanie chleba i Panu Mirosławowi Miętkiewiczowi za ofiarowanie wędlin na posiłki dla pielgrzymów.
 5. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie posiłków dla pielgrzymów: z serca dziękuję wszystkim Paniom z poszczególnych wiosek za ofiarną pracę przy przygotowaniu podwieczorka jak również śniadania, w szczególny sposób chciałbym podziękować małej Zosi z Makówca (tak naprawdę wielkiej i dzielnej ),która wspaniale pomagała: smarowała kanapki, kroiła ogórki i podawała do stołów kanapki i napoje dla pielgrzymów. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor i Paniom z Rady Rodziców za piękne przyjęcie pielgrzymów w Szkole i przygotowanie im kolacji, jak również wszystkim osobom przyjmującym pielgrzymów na nocleg do swoich domów.
 6. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Biskupa Płockiego, w poszczególnych parafiach naszej diecezji odbywają się w wyznaczone dni Adoracje Eucharystyczne. W naszej parafii taki Dzień Eucharystyczny będziemy przeżywać 19 sierpnia. Przez cały dzień będą miały miejsce różne nabożeństwa i adoracje Najświętszego Sakramentu. Proszę tak zaplanować sobie ten dzień, by móc czynnie włączyć się w modlitewne czuwanie.
 7. W przyszłym tygodniu o  posprzątanie kościoła proszę mieszkańców Chrostkowa Nowego.
 8. Wszystkim Parafianom, którzy w nadchodzącym tygodniu obchodzą imieniny bądź urodziny życzę wszelkich Łask Bożych,
  a wszystkim Wam pokoju, zdrowia i Błogosławionego Tygodnia.
 9. Krótkie wyjaśnienie historii i znaczenia Dnia Eucharystycznego-Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.
 10. Adoracja eucharystyczna jest jedną z najpiękniejszych możliwości rozwijania przyjaźni z Panem Jezusem . Papież Benedykt XVI uczył: „Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatki piękna liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej” . Adoracja jest polecana i wskazywana przez Kościół, a zainteresowanie nią wśród wiernych w naszych czasach budzi wiele nadziei na nowe sposoby rozwijania wiary i innych cnót moralnych w życiu chrześcijan. Jak bowiem pisał św. Alfons Maria de” Liguori: „Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas” . Dni eucharystyczne będą zatem okazją do praktyki takiego uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu . Nabożeństwo czterdziestogodzinne powstało we Włoszech w I połowie XVI w. jako forma dłuższej, czterdziestogodzinnej adoracji Eucharystii kilka razy w roku. Papież Urban VIII w 1624 r. polecił odprawianie tego nabożeństwa na całym świecie. Jednym z pierwszych biskupów, propagujących całoroczną adorację w tej formie nabożeństwa, był pasterz rozległej diecezji płockiej Michał Jerzy Poniatowski, który w 1779 r. wprowadził Nabożeństwo Czterdziestogodzinne w Kościołach Diecezji Płockiej . Nabożeństwo to zostało odnowione w 1909 r. przez biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który uzyskawszy ze Świętej Kongregacji Obrzędów stosowne pisma, zaprowadził nowy rozkład kościołów diecezji płockiej, w których się ono odbywało. Był to ważny krok w odnowie eucharystycznej w diecezji płockiej.  Odnowienie dni eucharystycznych będzie widzialnym znakiem i kontynuacją Procesu Synodalnego, rozpoczętego w diecezji płockiej dn. 7 listopada 2021 r. Celem tych dni jest codzienna, ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu w całej diecezji, podczas której wierni wraz z duszpasterzami będą zanosili modlitwy za małżeństwa, rodziny i związki nieregularne, za dzieci i młodzież, za seniorów i chorych,   o nowe i święte powołania do służby Bożej w diecezji, zakonach i na misjach, a także o świętość i prawość życia kapłanów i biskupów, by we wszystkich, dzięki adoracji Chleba Aniołów, odnawiało się życie moralne i religijne diecezji.  Już św. Augustyn napisał: „Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; […] grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”.

Intencje mszalne od 08.08 do 14.08.2022 r.

  Poniedziałek 08.08.2022 r.17:30  +Stanisława i Józef Gregorczyk i Eugeniusz Boniecki
18:00 +Teresa i Ignacy Witkowscy (pop) od sąsiadów
Wtorek 09.08.2022 r.  17:30 + Eugeniusz Malanowski (pop) od brata Adama z rodziną
18:00 +Ewa, Daniela, Paweł Romankiewicz, Weronika, Roman Słuoczewscy
Środa 10.08.2022r.         08:00 ᵻ  Stanisław Luberadzki (pop)od rodziny Mazurów
08:30 + Stanisław Szymborski (pop) od Wójta i pracowników Urzędu Gminy
 Czwartek 11.08.2022 r.17:30 + Hipolit Szwajkowski (pop)
18:00 + Józef Wachowski w 2 rocz.śm.         
 Piątek 12.08.2022 r.  17:30 + Daniela Mazur (pop)
18:00 +  Jan Szumowski, Henryka, Józef, Kazimierz, Antoni, Aleksander, Jadwiga Żelazkiewicz  
                           Sobota 13.08.2022 r.  17:30 + Janina, Adam i Ryszard Lewandowscy
18:00 + Henryk Mync, Lucyna, Ernest Umerle, Władysława i Antoni Racieniewscy
Niedziela 14.08.2022 r.08:00 + Hieronim Szczepański
10:00 ᵻ  Andrzej Chojnicki w 5 rocz. śm. i jego rodzice
12:00 ᵻ  Zygmunt Szablewski (pop)

Możesz również polubić…