Ogłoszenia duszpasterskie 12.06.2022r. oraz intencje mszalne

            

  1. Z całego serca zachęcam do modlitwy o ustanie wojny oraz pokój w Ukrainie i na całym świecie.
  2. W czwartek 16 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza Święta wraz z procesją o godz.10:00. Proszę Asystę procesyjną oraz Dzieci Komunijne o czynny udział w procesji oraz o przygotowanie ołtarzy podobnie jak w ubiegłym roku. Ochotnicze Straże Pożarne proszę o czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie procesji. W Boże Ciało będzie z nami modlił się i Słowo Boże wygłosi ks. Paweł Pruszyński.
  3. Serdecznie dziękuję Dzieciom Komunijnym i Odnawiającym Przyrzeczenia Chrztu Świętego za udział i modlitwę podczas Białego Tygodnia.
  4. Z serca dziękuję Panu Kazimierzowi Kowalczykowi za prace remontowo-budowlane.
  5. W przyszłym tygodniu o pomoc w posprzątaniu kościoła proszę mieszkańców Lubianek.
  6. Wszystkim Parafianom, którzy w nadchodzącym tygodniu obchodzą imieniny bądź urodziny życzę wszelkich Łask Bożych,
    a wszystkim Wam pokoju, zdrowia i Błogosławionego Tygodnia.

SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
W dniu 4 czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję administratora apostolskiego Diecezji Płockiej sede vacante. Będę pełnił tę posługę do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego.
Bardzo dziękuję biskupowi Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w Diecezji. Chciałbym też wstępnie poinformować, że uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerwca br. i będzie połączone z dniem patronalnym biskupa Piotra.
Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy powszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji.
Zapewniam o życzliwości i serdecznej modlitwie za Diecezję Płocką za przyczyną św. Stanisława Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika, oraz przekazuję pasterskie błogosławieństwo – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Płock, dnia 9 czerwca 2022 r.
W święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
† Wiesław Śmigiel
Administrator Apostolski
Diecezji Płockiej

Intencje mszalne od 13.06 do 19.06.2022 r.

Poniedziałek 13.06.2022 r.17:30 + Ewa Zamojska (pop) od siostry Ireny z rodziną
18:00 +  Hipolit Szwajkowski (pop) od Konstantego Kurzyńskiego
Wtorek 14.06.2022 r.  17:30 +  Henryk Cieloch (pop) od żony Jadwigi
18:00 +  Zygmunt Szablewski
Środa 15.06.2022r.         17:30 ᵻ  Stanisław Luberadzki (pop) od Romana i Róży Luberadzkich z synem
18:00 + Daniela Mazur (pop) od Elżbiety i Janusza Monickich z dziećmi
 Czwartek 16.06.2022 r.08:00 + Stanisław Szymborski i Jan
+ Kazimierz Budziński (pop)
10:00 Za parafian
+ Sławomir Kujawski (pop) od siostry Jadwigi         
 Piątek 17.06.2022 r.17:30 + Hipolit Szwajkowski (pop)
18:00 + Adam Matuszewski (pop)
Sobota 18.06.2022 r.16:00 Ślub Justyna Lazarowska i Bartosz Jeziorski
17:30 + Regina i Piotr Borowicz oraz ich rodzice
18:00 + Zygmunt Szablewski (pop) od wnucząt Magdy, Kuby i Ilony
Niedziela 19.06.2022 r.08:00 + Władysława i Władysław Leszczyńscy i rodzeństwo
10:00 ᵻ  Agnieszka Staniszewska, Jadwiga i Tadeusz Klugiewicz
12:00 ᵻ  Kazimierz Kowalski (od córek)

Możesz również polubić…