Ogłoszenia duszpasterskie 20.06.2021 r. oraz intencje mszalne

  1. W czwartek, 24 czerwca, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA.
  2. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę przeznaczone zostaną na cele gospodarcze.
  3. LIST  BISKUPA  PŁOCKIEGO  PIOTRA  LIBERY  DO  OJCÓW  Z  OKAZJI  ICH  ŚWIĘTA

Szanowni Panowie, Drodzy Ojcowie! Wigilia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 23 czerwca – jest w  Polsce także Dniem Ojca. Tegoroczne świętowanie ma szczególny wymiar, obchodzimy bowiem Rok Rodziny  Amoris laetitia  z  okazji 5. rocznicy publikacji papieskiej adhortacji, a  także Rok św. Józefa, ziemskiego Ojca Pana Jezusa. Jest
to wspaniała okazja, by raz jeszcze wyrazić wdzięczność wszystkim naszym Kochanym Ojcom, którzy z  cierpliwością i  oddaniem pełnią powierzoną im przez Boga misję. Papież Franciszek zauważa: „Ojciec,
z  jasną i  szczęśliwą tożsamością męską, który z  kolei na  swoim odcinku łączy  miłość  i  akceptację  żony,  jest  równie  konieczny  jak  jej  macierzyńska  troska”  (AL  175).  W  naszych sercach nosimy także tych Ojców, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę i  stanęli przed  „Ojcem świateł, u  którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1,17). Przecież to właśnie nasi Ojcowie nauczyli wielu z  nas historii Polski
i  dziejów naszych rodzin, pokazali, jak być zaradnymi
w  skomplikowanym świecie, jak jeździć na  rowerze, łowić ryby, grać
w  piłkę i  cieszyć się z  kibicowania polskim sportowcom. Zwracamy  się  dziś  przez  wstawiennictwo  św.  Józefa  do  naszego  najlepszego  Ojca  w  niebie,  aby pomógł wszystkim Ojcom w  wypełnianiu ich misji,
a  także by poruszył serca wielu chłopców do  fascynacji ojcostwem. Papież Franciszek przypomina wiele razy, że nasze społeczeństwo jest czasem określane „społeczeństwem bez ojców”. Nierzadko kwestionuje się męskość, wypacza postać ojca, a  nawet promuje postawy despotyzmu. „Ojcowie są niekiedy – stwierdza Papież – tak bardzo skoncentrowani na  sobie i  na  swojej pracy, a  czasami także na  własnej samorealizacji, że zapominają nawet o  rodzinie.  I  zostawiają dzieci i  młodzież same” (AL 176). Niech Bóg obdarzy każde małżeństwo i  rodzinę takimi Mężami i  Ojcami, którzy będą zawsze blisko swoich żon, by dzielić z  nimi radości i  trudy rodzicielstwa. Niech polscy Ojcowie nigdy nie przestaną czuć, że są potrzebni swoim dzieciom, by ich prowadzić za rękę przez świat. W  Liście apostolskim  Patris  corde  papież Franciszek wspomina piękną książkę polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego pt.  Cień ojca, opowiadającą o  św. Józefie. On był „cieniem” Ojca Niebieskiego dla Jezusa, z  wielkim taktem i  czułością chronił Go, idąc jednocześnie Jego śladami. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem – przekonuje Franciszek. –  I  nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na  świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o  nie troskę. Za  każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za  życie drugiego, w  pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo” (PC 7). Niech św. Józef uprosi nam u  Boga także ojców duchownych, by nigdy – szczególnie na  mazowieckiej ziemi – nie zabrakło mężczyzn, którzy z  oddaniem, twórczą odwagą i  autentyczną radością będą pełnili posługę kapłańskiego, ojcowskiego towarzyszenia wiernym w  parafiach,
w  konfesjonałach i posłudze sakramentalnej. Wszystkim Drogim Ojcom z  serca błogosławię, przyzywając orędownictwa Opiekuna Jezusa:
„O  święty  Józefie, okaż  się  ojcem  także  i  nam,  i  prowadź  nas  na  drodze życia.  Wyjednaj  nam  łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła”  Płock, dnia 20 czerwca 2021 r. Wasz Biskup Piotr

  1. W przyszłym tygodniu proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła mieszkańców miejscowości Nowa Wieś.
  2. Proszę o stosowanie się do zaleceń sanepidu w związku z pandemią: dezynfekcja, dystans społeczny, maseczka.
  3. Wszystkim Parafianom, którzy w nadchodzącym tygodniu obchodzą imieniny bądź urodziny życzę wszelkich Łask Bożych, a wszystkim Wam Błogosławionego tygodnia.

Intencje mszalne

  Poniedziałek 21.06.2021 r.17:30 ᵻ Seweryn Sikorowski (z okazji Dnia Ojca od córek)
18:00 ᵻ Regina, Andrzej Jabłońscy, Feliks Kopczyński
Wtorek 22.06.2021 r.17:30 ᵻ Jan Wółkiewicz
18:00 ᵻ Henryka, Zenon Detmer, Jadwiga i Jan Detmer
Środa 23.06.2021 r.17:30 ᵻ Krystian, Władysław, Prakseda Lisieccy, Kazimierz Witkowski
18:00 ᵻ Wanda Kurzyńska (od syna Jacka z Rodziną)
Czwartek 24.06.2021 r.17:30 ᵻ Marianna, Stefan i Roman Kluba
18:00 ᵻ Zbigniew Paradowski, Zofia i Jan Lisowscy
Piątek 25.06.2021 r.17:30 ᵻ Lubomir Gutowski (7 roczn. śm.)
18:00 ᵻ Janina, Adam, Ryszard Lewandowscy
Sobota 26.06.2021r.17:30 ᵻ Władysława, Władysław Leszczyńscy i Rodzeństwo
18:00 ᵻ Adam Matyjasik (8 roczn. śm.)
Niedziela 27.06.2021 r.8:00 ᵻ Piotr, Bożena, Jadwiga, Tadeusz Dudzińscy, Stanisław Błoński
10:00 ᵻ Janina, Adam, Kazimierz Kowalscy
12:00 ᵻ Mirosław, Waldemar Wiśniewscy

Możesz również polubić…