OGŁOSZENIA (NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020 r.)

1. Dzisiejsza niedziela upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna w całym Kościele Wielki Tydzień. Palmy w naszych dłoniach symbolizują naszą gotowość na przyjęcie Jezusa i wyznanie wiary w Niego. Msze św w naszym Kościele o godz. 8.00 oraz 10.00 (transmisja Internetowa).

2. Z racji tego iż w kościele może być na Mszy św maksymalnie 5 osób Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia będą transmitowane z naszego Kościoła o następujących godzinach:

  • WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – godz. 18.00;
  • WIEKI PIĄTEK – ADORACJA KRZYŻA – godz. 15.00;
  • WIELKA SOBOTA – MSZA WIGILII PASCHALNEJ – godz. 19.00;
  • REZUREKCJA – GODZ. 6.00;
  • MSZA ŚW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO -GODZ. 10.00.

3. Zapraszam do duchowej łączności z Kościołem Parafialnym przez Internet. Jednocześnie przypominam że zgodnie z Dyspensą Ks Biskupa. nieobecność na nabożeństwach Wielkiego Tygodnia oraz w Niedzielę Zmartwychwstania nie jest grzechem. Uczestnicząc w liturgii możemy wzbudzić akt doskonały żalu i w ten sposób przyjąć Komunię św. duchową.

4. WIELKI CZWARTEK- Dzień ustanowienia dwóch sakramentów; Eucharystii i Kapłaństwa. Zgodnie z wytycznymi Ks Bpa nie organizuje się w tym dniu Ciemnicy. Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum. Ołtarze w kościele pozostają obnażone.

5. WIELKI PIĄTEK-Adoracja Krzyża. jedyny dzień w roku kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św. Adoracja Krzyża i modlitwa Powszechna Śpiewana jest wejściem w mękę i śmierć Chrystusa. Po adoracji Najświętszy Sakrament przeniesiemy do miejsca wystawienia. Na prośbę ks Bpa rezygnujemy w tym roku z okazałych grobów P. Jezusa. Adoracja przy ołtarzu wystawienia do godz. 20.00. Adorować może w kościele maksymalnie 5 osób. W domu przygotujmy Krzyż w centralnym miejscu oraz razem z kapłanem adorujmy go. Obowiązuje nas post ścisły.

6. WIELKA SOBOTA – NIE BĘDZIE TRADYCYJNEGO ŚWIĘCENIA POKARMÓW WIELKANOCNYCH W KOŚCIELE. Pokarmy święcimy przy śniadaniu wielkanocnym odmawiając stosowną modlitwę( dostępna do wydruku w mediach społecznościowych, strona Diecezji Płockiej).Kościół parafialny będzie otwarty do indywidualnej Adoracji od godz.9.00. Zachęcam by choć na chwilę Adoracji wejść do Kościoła, pamiętając o ograniczonej liczbie uczestników. O godz. 19.00 w Mszy Wigilii Paschalnej zapalimy paschał zaśpiewamy Exultet, odnowimy Przyrzeczenia Chrztu św. W domach możemy na ten czas zapalić gromnice. Indywidualne Czuwanie przy Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00. W tym roku nie odbędzie się tradycyjne Czuwanie Druhów Strażaków przy grobie Pana Jezusa

7. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA -REZUREKCJA godz. 6.00. Po Uroczystej Mszy św rezurekcyjnej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przed bramą Kościoła.

8. MSZE ŚW W TYM TYGODNIU ORAZ W ŚWIĘTA BĘDĄ ODPRAWIANE WEDŁUG ZAMAWIANYCH INTENCJI. Proszę Rodziny by potwierdziły obecność na tych Mszach.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz