Parafia

XI niedziela zwykła – 16 czerwca 2013 r.

 

1. Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o godz. 1000, a w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1200.

2. Serdecznie dziękuję tym, którzy czynnie włączyli się w organizację Pikniku Parafialnego: władzom gminy, strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich i sędziemu zawodów. Dziękuję także sponsorom: staroście lipnowskiemu Krzysztofowi Baranowskiemu, wójt gminy Chrostkowo Elżbiecie Mazanowskiej, przewodniczącemu Rady gminy Jarosławowi Radke, firmie Trans Krusz, Firmie Usługowo Handlowej „Wiśniewski”, Jerzemu Marcinkowskiemu, zakładom mięsnym „Rafał”, Wioletcie i Andrzejowi Wszelaki oraz supermarketowi „Chata Polska”. Dziękuję także wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do wspólnej zabawy.

3. We wtorek będą wywożone śmieci z cmentarza grzebalnego. O pomoc proszę parafian z Lubówca, Majdan i Ksawer. Jednocześnie informuję, że wkrótce do składowania śmieci będą służyły nowe pojemniki: tzw. KP 7 oraz oddzielne na szkło, papier i plastik. Do istniejących boksów można będzie składać tylko tzw. odpady biodegradowalne.

4. Dziękuję za ofiarę na prace gospodarcze Krystynie i Janowi Cylcom z Janiszewa.

5. We wtorek na godz. 1830 zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Gospodarczą.

6. Od pewnego czasu, gdy zaczęły się moje problemy ze zdrowiem, zastanawiałem się nad moją dalszą posługą kapłańską w parafii. Temat wrócił, gdy doszły jeszcze problemy z nogami. Decyzja nie była łatwa, bo czuję się wśród Was dobrze, a i nasze wspólne osiągnięcia też nie są małe. Podjąłem ją jednak, gdyż uważam, że proboszcz musi być człowiekiem w pełni sprawnym, gotowym do podejmowania trudnych wyzwań. Wiem, że moja decyzja była dla Was niespodzianką i rozumiem, że niektórym z Was trudno było się z nią zgodzić czy nawet przyjąć do wiadomości. Dzisiaj bardzo Was proszę o okazanie zrozumienia i dla mnie, i dla mojej decyzji.

Zmiana nastąpi 1 sierpnia. Moim następcą będzie ks. mgr Marek Trymers, który w minionych latach był kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

7. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Łukasz Kujawski, zam. w Zajeziorzu, parafia Miłosierdzia Bożego w Skępem i Joanna Kopczyńska, zam. w Majdanach – zapowiedź druga.

Karol Celmer, zam. w Makówcu i Małgorzata Kępińska, zam. w Janiszewie – zapowiedź druga.

Łukasz Paweł Bartodziejski, zam. w Helu, parafia Bożego Ciała i Monika Sylwia Kępczyńska, zam. w Ksawerach – zapowiedź pierwsza.