Proboszczowie

Ksiądz mgr Krzysztof Krawczak (2020 – obecnie)
Ksiądz mgr Marek Trymers (2013 – 2020) 

 Urodził się 01.08.1970 w Rypinie. Szkołę Podstawową w Rogowie ukończył w 1985 roku. Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie rozpoczął w 1985 roku a ukończył wraz ze zdanym egzaminem dojrzałości cztery lata później. W 1989 rozpoczął Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w 1995 przyjął święcenia kapłańskie z rąk jego Ekscelencji Zygmunta Kamińskiego. 

 • 1995-1997 Wikariusz w  Parafii Św. Kazimierza w Lucieniu. 
 • 1997-2000 Wikariusz w Parafii Św. Wita Modesta i Krescencji w Sierpcu. 
 • 2000-2001 Wikariusz w  Parafii św. Anny w Pomiechowie. 
 • 2001-2003 Parafia Św. Wojciecha w Płocku ( uzyskał tytuł magistra broniąc pracę z zakresu psychologii klinicznej i odbył studia doktoranckie z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie) 
 • 2004-2005 Wikariusz Parafii Św. Maksymiliana w Płońsku. 
 • 2005-2013 Kapelan i pracownik Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 • 07.2020 – obecnie – proboszcz parafii Wyszyny Kościelne
    
Ksiądz kanonik dr Janusz Filarski (2009 – 2013) 

Urodził się 4 stycznia 1960 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Tam ukończył Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące. Egzamin maturalny zdał w 1979 r. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Zakończył je w 1985 r. uzyskując tytuł magistra teologii. 15 czerwca 1985 r. w katedrze płockiej z rąk księdza biskupa Zygmunta Kamińskiego przyjął święcenia kapłańskie. 

 • 1985-1987 – wikariusz parafii św. Anny w Nowym Mieście k. Płońska. 
 • 1987-1991 – wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku. 
 • 1991-1993 – wikariusz w parafii św. Idziego w Wyszkowie. 
 • 1993-1994 – wikariusz w parafii św. Józefa w Ciechanowie i dyrektor ds. programowych Katolickiego Radia Ciechanów. 
 • 1994-1996 – wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. 
 • 1996-2003 – notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
 • 2003-2009 – proboszcz parafii katedralnej św. Zygmunta w Płocku.
Ksiądz kanonik mgr Romuald Rudziński (1985 – 2009) 

Urodził się 4 lutego 1936 r. w Cichowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerca 1960 r. w Płocku. Po studiach na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał tytuł magistra historii sztuki. Obecnie, jako emeryt, zamieszkuje w Domu Księży Emerytów w Płocku. 

Ksiądz Teofil Piotr Dąbrowski (1952 – 1985) 

Urodził się 27 maja 1912 r. we wsi Moczydła. Tam też, a następnie w Wysokiem Mazowieckiem, uczęszczał do szkoły powszechnej. Gimnazjum im. B. Prusa ukończył w Siedlcach otrzymując w 1935 r. świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Płocku, które przerwała wojna. Studia ukończył w Kielcach, gdzie 13 maja 1943 r. otrzymał z rąk księdza biskupa Czesława Kaczmarka święcenia kapłańskie. 

 • 1943 – praca duszpasterska w Kosowie Lackim (u swojego stryja ks. F. Dąbrowskiego) – diecezja podlaska 
 • 1943-1944 – praca duszpasterska w Komarówce – diecezja podlaska 
 • 1944 – praca duszpasterska w Rosorzu – diecezja podlaska 
 • 1944-1945 – praca duszpasterska w Parczewie – diecezja podlaska 
 • 1945 – wikariusz w parafii Obryte – diecezja płocka 
 • 1945-1946 – wikariusz w parafii Lekowo 
 • 1946-1947 – wikariusz w parafii Długosiodło 
 • 1947-1948 – wikariusz w parafii Lubiel 
 • 1948-1952 – wikariusz w parafii Baboszewo 
 • 1952-1985 – proboszcz w parafii Chrostkowo 

Zmarł 24 stycznia 1985 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym. 

Ksiądz Bronisław Piusiński (1945 – 1952) 
Ksiądz Julian Józef Biały (1929 – 1941) 

Urodził się 8 marca 1861 r. w Łuniewie Wielkim. Wykształcenie podstawowe uzyskał w miejscowej szkole podstawowej, a gimnazjalne w Łomży. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zgłosił się do Seminarium Duchownego w Płocku. W czerwcu 1884 przyjął święcenia kapłańskie. 

 • 1884-1890 – wikariusz w parafii Rzekuń 
 • 1890-1901 – wikariusz w parafii Wyszogród 
 • 1901-1902 – proboszcz w parafii Malużyn 
 • 1902-1911 – proboszcz w parafii Gralewo 
 • 1911-1924 – proboszcz w parafii Sarbiewo 
 • 1924-1929 – proboszcz w parafii Sońsk 
 • 1929-1941 – proboszcz w parafii Chrostkowo 

W październiku 1939 r., wraz z księdzem wikarym Adamcem, został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Lipna. Następnego dnia został przewieziony do Torunia i osadzony w forcie VII. Skrajne warunki higieniczne, wilgoć i złe odżywianie spowodowały ciężką chorobę księdza. Ponieważ dłuższy czas nie nastąpiła żadna poprawa w stanie zdrowia, został zwolniony z więzienia. 

Po kilku tygodniach powrócił do Chrostkowa. Ponieważ plebania była zajęta przez żandarmerię, zamieszkał na wsi u rodziny Zwolińskich. Zmarł 23 czerwca 1941 r. w szpitalu w Rypinie. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Ponieważ pragnął być pochowany w Chrostkowie, staraniem ks. R. Rudzińskiego, 13 czerwca 1998 r. jego prochy zostały przeniesione na chrostkowski cmentarz parafialny i złożone w krypcie kaplicy cmentarnej. 

Ksiądz Olszewski (1925 – 1929) 
Ksiądz kanonik Teodor Mateuszczyk (1920 – 1925) 

Urodził się 5 stycznia 1885 r. w Bronowie. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Pułtusku. W 1903 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. 24 czerwca 1909 r., z rąk biskupa A.J. Nowowiejskiego (dziś błogosławionego) przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Ostrołęce. W 1915 r. wyjechał wraz z uchodźcami do Rosji., gdzie w Białej Cerkwi sprawował funkcję kapelana okręgu kijowskiego. Wrócił do Polski w lipcu 1918 r. 

 • 1918-1920 – wikariusz w parafii Maków Mazowiecki 
 • 1920-1925 – proboszcz w parafii Chrostkowo 
 • 1925-1939 – proboszcz w parafii Radziki 

16 sierpnia 1939 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Żałem. 23 października tegoż roku został aresztowany i osadzony w Radzikach, a następnie w Oborach, Grudziądzu i obozie w Stutthofie. 10 kwietnia 1940 r. został przewieziony do obozu w Sachsenhausen, a następnie do Dachau. Tam 18 maja 1942 r. został uśmiercony w komorze gazowej. 

Ksiądz Józef Janowski (1916 – 1920) 
Ksiądz Stanisław Krzywkowski (1912 – 1916) 
Ksiądz Walenty Kafarski (? – 1912)